Zkušenosti z provozu

Jak to chodí za provozu a co nelze prostým rozumem vyřešit:

Zahradní železnice
 

no, a přece se jezdí! a umývání nádobí mě neminulo!